درباره ما

سلام

حمیدرضا تجددی هستم

کارشناس عمران

مدرس سازمان فنی و حرفه ای کشور بین سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۵

بیش از هفت سال سابقه بازاریابی و فروش بعنوان بازاریاب یکی از برندهای روغن موتور ایران و همینطور مدیر بازرگانی یکی از سایتهای معروف ایران به مدت یک سال

مدرس و طراح دوره